SC VANELLI SRL implementeaza proiectul: “Extinderea capacitatii de productie a SC VANELLI SRL prin inovatie de produs si proces”

Livia OnceriuFeb 27, '206 comments

 

Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Beneficiar: S.C. VANELLI S.R.L.

Obiectivele proiectului:

  1. Diversificarea unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
  2. Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane.
  3. Cresterea cifrei de afaceri cu 20% in anul 2 post implementare fata de anul 2016.

Valoarea totală a proiectului: 2471732.79 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 1277954.57 lei

Durata proiectului: 55 luni, respectiv între data de 01.02.2017 şi 31.08.2021

Cod MySMIS: 113426

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

https://www.facebook.com/inforegio.ro/

www.inforegio.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comentarii (6)

ypKrsYWxBJF on Apr 5, '20

BuHRwOgIQGN

YIHjaZfroCzpkmXh on Apr 5, '20

WUDHmNAMnjQu

kNrcWuiyKmPXUxBt on Apr 5, '20

kTgloHFDzW

TQxDAOwycu on Apr 5, '20

veUAmMTlKHOSYNg

sdtBGjvAhLcKqS on Apr 5, '20

kZExvPmqapd

DLWvuxXRpGVaiy on Apr 5, '20

tVjipulCDYzm

Lasă un comentariu

Vă rugăm să rețineți, comentariile trebuiesc aprobate înainte de a fi publicate