IOD IODURAT SPRAY 2% X 100 ML

IOD IODURAT 2%

-Solutie uz extern-

-UZ VETERINAR-

 Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, păsări, câini şi pisici

100ml, 1L

COMPOZITIE:

Iod metalic, iodură de potasiu, alcool etilic, apă purificată.

UTILIZARE:

Este recomandat ca adjuvant în tratamentul plăgilor cutanate de diferite origini: operatorii, determinate de puncţie, leziuni superficiale cutanate, ulcere, fistule, în panariţiu, herpes, favus, actinomicoză, în afecţiuni articulare sau alte inflamaţii.

MODUL DE ADMINISTRARE

Se aplică sub formă de tamponări, pensulaţii, (badijonări) ale leziunilor cutanate şi ale focarelor inflamatorii. Ca iritant revulsiv se aplică sub formă de fricţiuni în jurul articulaţiilor, plăgilor sau a altor inflamaţii.

PRECAUŢII DE UTILIZARE:

Locul aplicării nu se ocluzionează iar soluţia nu se utilizează sub formă de bandaj. Produsul colorează în brun tegumentele la locul de aplicare. Pigmentația dispare după câteva zile.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C.

Produs inflamabil.

VALABILITATE:

24 luni. Perioada de valabilitate a produsului după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

Cuvânt de avertizare:

Atenţie! Fraze de pericol H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Fraze de precauţie: Prevenire P280 Purtaţi mănuşi de protecţie. Răspuns P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

 

Producator

SC VANELLI SRL

Str. Iasi-Tg-Frumos, km. 10, Lețcani,

com Lețcani, Jud.Iasi, 707280

Tel.: +40 232 253 442

e-mail: office @vanellivet.ro