CORSAR SPRAY

CORSAR spray

Insecticid spray gata de utilizat  indicat pentru combaterea insectelor zburătoare şi tȃrȃtoare

Compoziţie

100 g produs conţin:

Cipermetrina        0,15 g

Tetrametrina       0,048 g

Piperonil butoxid   0,15g

Spectru de acţiune

Produsul are un spectru larg de activitate fiind   eficient asupra insectelor zburatoare şi tȃrătoare, cum ar fi: gȃndaci de bucătărie, muşte, ţȃnţari, viespi, căpuşe, ploşniţe, păduchi, purici, molii, paianjeni, scorpioni.

Indicaţii de utilizare:

Insecticid utilizat pentru controlul insectelor ȋn interiorul şi exteriorul clădirilor. Se utilizează ȋn spații de producție și depozitare din industria alimentară , spații de locuit , instituții de învătământ , sănătate și ocrotirea copilului, spații industriale , birouri , ferme zootehnice, dezinsecția cazarmamentului, etc. (se recomandă  ca aplicarea să se realizeze ȋn lipsa persoanelor din ȋncăperi şi cu ferestrele ȋnchise, pentru a se produce o eliminare rapidă a insectelor, urmată de o aerisire foarte bună a ȋncăperii),  domeniul public.

Indicaţii de folosire şi dozare:

CORSAR SPRAY se foloseste ca atare. Un litru de solutie este suficient pentru tratarea unei suprafete de circa 10 mp; solutia se pulverizeaza cu ajutorul unei pompe cu presiune obisnuite. Acţiunea insecticidă a produsului este de 100% după un timp de contact de 15 minute pentru insectele zburătoare şi de 180 minute pentru insectele tȃrȃtoare. Eficacitatea produsului este de cel puţin 7 – 14 zile.  Pentru păstrarea ȋn timp a activităţii insecticide este recomandabil să se evite spălarea zonelor tratate.

1 litru soluţie/10mp este necesar ȋn locuri deschise, de exterior, cu densităţi foarte ridicate ale populaţiilor de insect sau cu condiţii de mediu dificile (ferme zootehnice, spaţii industrial, domeniul public, etc).

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie.

Nr. Lot fabricaţie/Data expirării


Fraze de pericol:      

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

 

Fraze de precautie:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

P301+330+331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va induce voma

P501 Aruncați conținutul / containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

Simboluri de pericol:

 

     GHS09      

 

Cuvant de avertizare:    Atentie

Mod de ambalare:

Flacon cu atomizor de 250 ml (250 g), 500 ml (500 g), 1000 ml (1000 g) cu insecticid

Produs avizat de Ministerul Sănătăţii nr. 3112/BIO/18/12.24

 

Producător:

SC VANELLI SRL