REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI FACEBOOK VANELLI “ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ” 1 septembrie - 15 septembrie 2021

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI FACEBOOK VANELLI

“ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ”

1 septembrie - 15 septembrie 2021

 

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul Facebook “ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ” este organizat de ATELIER CELEBRO S.R.L. (numită în continuare " Atelier Celebro S.R.L.” sau ”0rganizatorul") cu sediul social în Iași, Str. Nicolae N. Tonitza nr.16, telefon 0744584107, înregistrată în Registrul Comerţului J22/551/23.03.2011, având codul fiscal nr. RO 28232426, prin reprezentantul legal Loredana Manea, Director Executiv, in numele si pentru:

Societatea VANELLI S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în șos. Iași –Tg. Frumos, km 10, jud.Iași, România, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J22/1282/1993, cod unic de înregistrare fiscală RO4104675, cont bancar Unicreditbank RO52BACX0000001557822000, reprezentata legal de Constantin Onceriu cu functia de Director General, in calitate de Beneficiar.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România. 

 

 1. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul “ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ” este organizat și se desfășoară pe pagina de facebook a produsului VANELLI  https://www.facebook.com/vanelli.ro. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresă de e-mail validă și nume/prenume reale.

 

 1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 1 septembrie - 15 septembrie 2021 până la ora 23.59. Vor fi desemnati zece câștigători cu ajutorul website-ului Random.org dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: s-au înscris în concurs și au fost selectati in primii 10 prin intermediul website-ului Random.org. Rezultatul extragerii va fi afișat pe pagina de facebook https://www.facebook.com/vanelli.ro/, in data de 17 septembrie 2021.

 

 

 1. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Concursul “ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ”se desfășoară pe pagina de Facebook VANELLI  https://www.facebook.com/vanelli.ro/

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie:

-           să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume/prenume reale

-           să acceseze prezenta postare de concurs aflată pe pagina facebook a Vanelli

-           participanții trebuie să fie înscrisi în concurs prin comentariul răspuns la postarea aferentă concursului “ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ” și să răspundă la provocare prin adăugarea unui comentariu sau a unei imagini, conform solicitarii concursului.

Participă la CONCURSUL Antipoux Vanelli! Scrie-ne sau trimite-ne o fotografie cu o năstrușnicie făcută în vacanță de animăluțul tău de companie și poți câștiga premii Antipoux pentru acesta. Antipoux de la Vanelli este soluția la îndemână împotriva paraziților externi precum purici și căpușe.

Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ în mod integral aspectele solicitate și explicate mai sus. Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenta sau un alt limbaj neadecvat. Organizatorul îți rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a comentariilor ce nu respectă cerințele concursului.

Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

5.REGULILE CONCURSULUI

La concursul descris prin prezentul Regulament pot participa persoanele care s-au înscris la concurs pe pagina de Facebook Vanelli Vet, https://www.facebook.com/vanelli.ro/ si care răspund la întrebarea folosită în acest concurs.

Nu se pot înscrie la concurs membrii echipei de organizare, soții/soțiile, rudele și afinii acestora până la gradul II de rudenie inclusiv, precum și salariații companiei Vanelli.

Participantii pot câștiga unul din cele 10 tratamente Antipoux anti-purici și anti-căpușe pentru 3 luni și unul din cele 10 sampoane repelent Antipoux Van Plant, 250ml.

Perioada desfășurării concursului: 1 septembrie - 15 septembrie 2021 până la ora 23.59.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică din România, care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie.

 

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Vor fi desemnați câștigători ai concursului Facebook “ANIMĂLUȚE ÎN VACANȚĂ” primii 10 concurenti extrasi cu ajutorul website-ului Random.org.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe data de 17 septembrie 2021, pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/vanelli.ro/. De asemenea, participantii câștigători vor primi un  mesaj privat pe adresa de Facebook cu care s-au înscris în concurs.

Dacă persoana declarata câștigătoare nu confirmă (nu răspunde la mesaj) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului, premiul câștigat de persoana în cauză se va redirecționa către persoanele următoare din listă.

 

 1. PREMIILE ACORDATE

Premiile vor fi acordate câstigătorilor sub condiția ca acestia să nu fie descalificati ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

Participantii pot câștiga unul din cele 10 tratamente Antipoux anti-purici și anti-căpușe pentru 3 luni și unul din cele 10 sampoane repelent Antipoux Van Plant, 250ml.

Perioada desfășurării concursului: 1 septembrie - 15 septembrie 2021 până la ora 23.59.

Valoarea totală a premiilor: 1.000 lei.

Premiile validate vor fi trimise prin curier rapid la adresa menționată de câștigător în termen de 10 zile lucrătoare.

 

 

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 679/2016

 Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își exprimă consimţământul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

 • Colectarea și prelucrarea de către organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook și a datelor oferite în vederea înscrierii şi participării la concurs. Câștigătorii își dau, de asemena acordul să furnizeze, dacă este cazul, următoarele date: nume/prenume, nr. de telefon si adresa postala, în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
 • Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legatură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unui terț într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Regulamentul UE  nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

 

 1. LITIGII:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nici o răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă unilateral dreptul de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea Vanelli. Organizatorul nu este raspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina Facebook VANELLI .

Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

In cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

 

 1. CONTACT:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să vă adresați echipei de organizare:

-           Loredana Manea, loredana@celebro.ro.