Vanmectin *

*Acest produs este un medicament ce poate fi comandat numai de către medicul veterinar. Citiți cu atenție Temene si Condiții generale pentru a obţine mai multe informaţii despre achiziția acestui tip de produs.

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producător pentru eliberarea seriilor:

S.C. VANELLI S.R.L.

Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10

Iasi, 707410, România

Tel.: +40 232 253 442

Fax: +40 232 253 456

e-mail: office@vanellivet.rowww.vanellivet.ro

 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VANMECTIN , 0,8 mg/ml,soluție orală pentru ovine

Ivermectina

 1. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE

1 ml soluție orală conţine:

Substanța activă:

Ivermectina .......................................................  0,8 mg

Solutie limpede, transparentă, incoloră

 1. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Se recomanda la ovine în tratamentul următoarelor infestaţii parazitare:

 • nematode gastrointestinale: Haemonchus contortus (adulți și stadiul 4 larvar), Haemonchus placei (adulți), Ostertagia circumcincta (adulți și stadiul 4 larvar), Trichostrongylus axei (adulți și stadiul 4 larvar), Trichostrongylus colubriformis (adulți și stadiul 4 larvar),  Cooperia curtitei (adulți și stadiul 4 larvar),   Cooperia oncophora (adulți), Nematodirus spathiger (adulți și stadiul 4 larvar), Nematodirus battus (adulți și stadiul 4 larvar), Strongyloides papillosus (adulți), Oesophagostomum columbianum (adulți și stadiul 4 larvar), Oesophagostomum venulosum (adulți), Trichuris ovis (adulți), Chabertia ovina (adulți).
 • nematode pulmonare: Dictyocaulus filaria (adulți și stadiul 4 larvar), Muellerius capillaris , Protostrongylus rufescens.
 • infestări cu larve nazale: Oestrus ovis (de stadiu 1, 2 și 3). 
 1. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Nu se utilizează la alte specii de animale deoarece pot apare reacții adverse severe.

 1. REACŢII ADVERSE

Produsul administrat conform indicaţiilor este bine tolerat.

Rar poate aparea tusea la ovine, în urma administrării orale a ivermectinei.

Dacă observaţi orice reactie adversa, chiar si cele care nu sunt deja incluse in acest prospect sau credeti ca medicamentul nu a avut efect va rugam informati medicul veterinar.

7.SPECII ŢINTĂ

Ovine.

 1. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

VANMECTIN se administrează pe cale orală, cu seringa sau cu un alt dispozitiv gradat pentru administrarea soluțiilor orale la animale, în doză unică de 0,2 mg ivermectina / kg greutate corporală, echivalent cu 2,5 ml Vanmectin / 10 kg greutate corporală.

 1. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o administrare corectă a dozei terapeutice trebuie să se determine greutatea corporală a animalului cât mai precis.

Dacă  animalele sunt tratate colectiv și nu individual, ele trebuie grupate după greutatea corporală și dozate corespunzător  pentru a se evita sub/supradozarea.

 1. TIMP DE AŞTEPTARE

Carne si organe: 15 zile.

Nu este autorizata utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Oile trebuie tratate cu până la 60 de zile înainte de începutul perioadei de lactație, în cazul în care laptele este destinat consumului uman.

 1. PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de  25 °C.

A nu se refrigera sau congela.

A se feri de îngheţ.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină directă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

Data expirării se referă la ultima zi a lunii.

 1. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă 

Următoarele  practici cresc riscul dezvoltării rezistenței  și în consecinta pot determina ineficiența terapiei antihelmintice:

- Utilizarea repetată și prea frecventă a antihelminticelor din aceeasi clasă, pe o perioadă mai lungă  de timp.

- Subdozarea, care poate fi determinată de o subestimare a greutății corporale a animalului sau de o administrare incorectă a produsului.

- Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate utilizând teste paraclinice (ex: testul de numărare a ouălelor din fecale). În situația în care testele indică rezistența față de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie utilizat un antihelmintic care aparţine unei clase farmacologice diferite şi care are un mecanism diferit de acţiune.

Utilizarea acestui produs trebuie susținută de informatii epidemiologice locale (regionale, la nivel de ferma) despre susceptibilitatea rezistenței  paraziților si insotita de recomandări despre modalitati de limitare a selectiei de rezistenta la ivermectina.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale

Nu este cazul.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la ivermectină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

În caz de ingestie accidentală sau a contactului cu ochii solicitați  imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

La utilizarea produsului se vor purta mănuși de protecție.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactație sau în perioada de ouat

Gestaţie:

Studiile de laborator efectuate pe soareci, sobolani si iepuri nu au demonstrat efecte teratogene, feto–toxice si materno-toxice ale ivermectinei, administrata în doză terapeutică.

Lactație:

Nu se utilizează la animale in lactație, dacă  laptele este destinat consumului uman. A nu se utiliza cu 60 de zile înainte de inceperea lactației, la animalele al caror lapte este destinat consumului uman.

 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

 Supradozare  (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi), după caz

La ovine, administrarea unei doze egale sau mai mari de 30 de ori decât doza terapeutică nu a produs apariția semnelor de toxicitate.

În cazul in care se suspecteaza apariția reacțiilor toxice datorate supradozării, se recomandă instituirea unui tratament simptomatic.

Simptomele toxice cauzate de supradozare pot fi: tremurături, convulsii, decubit lateral și in cele din urmă, coma.

Incompatibilităţi majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

VANMECTIN nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

 1. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
 1. ALTE INFORMAŢII

Dimensiuni de ambalaj:

Flacon  din polietilenă de înaltă densitate de 100 ml, 500 ml şi bidon din polietilenă de înaltă densitate de 1000 ml, având capac din polietilenă de joasă densitate, prevazut cu sistem de autosigilare.

Ambalaj colectiv: Cutie de carton x 30 flacoane x 100ml, x 20 flacoane x 500 ml, x10 bidoane x 1000 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

*Acest produs este un medicament ce poate fi comandat numai de către medicul veterinar. Citiți cu atenție Temene si Condiții generale pentru a obţine mai multe informaţii despre achiziția acestui tip de produs.