Fiprovan spray

Deţinătorul avizului de comercializare şi  producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

S.C. VANELLI S.R.L.

Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10

Iasi, 707410-RO

Tel.: +40 232 253 442

Fax: +40232 253 456

e-mail: office@vanellivet.ro

www.vanellivet.ro

 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FIPROVAN  2,5mg / ml, spray cutanat ,soluție  pentru păsările de colivie

Fipronil

 1. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

 1 ml soluţie conţine:

Substanța activӑ:

Fipronil  2,5 mg

Excipienti: alcool izopropilic, apă

 

3.   INDICAŢII

Tratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Dermanyssus spp), păduchi malofagi (Columbicola columbae, Lipeurus spp), purici (Ctenocephalides columbae) la păsări de colivie.

 1. CONTRAINDICAŢII

A nu se utiliza la animale altele decât cele pentru care este indicat.

A nu se administra la iepuri.

Nu se tratează puii sub vârsta de o lună.

Nu se utilizeaza in cazurile de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienti.

 1. REACŢII ADVERSE

În unele cazuri pot să apară:   salivaţie abundentă care se remite în scurt timp;  rar  pot să apară reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, căderea penelor   pe zona aplicării, prurit, eritem) și prurit general sau  căderea penelor pe tot corpul,  foarte rar semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie,  agitaţie) sau regurgitare după utilizare.

Dacă observaţi orice reacţie adversa, chiar si cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeti ca medicamentul nu a avut efect vă rugăm sa informaţi medicul veterinar.

 1. SPECII ŢINTĂ

Păsări de colivie.

 1. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Calea de administrare : aplicare cutanată, prin pulverizare la nivelul pielii.

Produsul se administrează prin pulverizare de la o distanță de 10 - 20 cm în sensul invers de creştere al penelor, până la piele. Se aplică pe spate, piept, picioare, gât. Zona capului se tratează prin pulverizarea produsului pe o mănușă după care se aplică pe penajul capului şi în jurul ochilor.

Doza este de 0,5 ml produs/ kg greutate corporală, echivalent cu 1,2 mg fipronil /  kg greutate corporală ( 4 pulverizări/ kg greutate corporală)

Produsul este eficace timp de 4 săptămâni.

 1. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA CORECTĂ

Nu utilizaţi produsul dacă observaţi semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar

 1. TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.                      

Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, la temperaturi mai mici de 25°C.

A nu se utiliza  după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ.

Toxic pentru peşti şi animale acvatice.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 1. ATENŢIONARE (ATENŢIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Precautii speciale de utilizare:

Precautii speciale de utilizare la  animale:

Se va lăsa să se usuce natural, păsările nu se vor şterge cu prosopul.

            A se evita contactul produsului cu ochii păsărilor.

Precautii speciale care trebuie luate de catre persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil  trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului se recomandă purtarea mănuşilor. Spălaţi bine mâinile după contactul cu produsul.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta.

Interactiuni cu alte produse medicinale veterinare si alte forme de interactiune:

Nu se cunosc.

 1. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar.

 1. NUMARUL AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

 

 1. ALTE INFORMATII

Dimensiuni de ambalaj:

Flacon cu pulverizator și bușon din PP x  100 ml